De kwaliteit van onderwijs hangt ontegensprekelijk samen met de kwaliteit van de leraar. Het is een onophoudelijk streven van een onderwijsprofessional om blijvend te groeien. Daarvoor is het noodzakelijk je blijvend professioneel te ontwikkelen. Lesson Study kan je hierbij helpen.

Lesson Study is een professionaliseringsmethodiek waarbij een team leraren zich focust op de eigen lespraktijk; in teamverband worden verschillende stappen van de Lesson Study-cyclus doorlopen.

Kenmerkend voor de onderwijsprofessional tijdens een Lesson Study-cyclus:

  • Vertrekkend vanuit de eigen onderwijsleerpraktijk
  • Het leren van de leerlingen staat centraal
  • Collectief leren van leraren (samen antwoordelijk voor proces én eindresultaat)
  • Onderzoekend leren (samen gericht zoeken naar mogelijke oplossingen)
  • Observerend leren (klasobservatie van leerlingen verruimt de blik)
  • Reflectief leren (diepgaande analyse n.a.v. ervaring en observatie)

 

Hieronder kan u enkele getuigenissen van leerkrachten terugvinden:

“Breuken zorgen voor een hobbelig leerparcours.”
(Lkr wiskunde, 1B)

“Ik zou graag iets aan de (start)motivatie doen voor het vak Frans.”
(Lkr Frans, 3BSO)

“In het zesde leerjaar ervaren we moeilijkheden bij het toepassen van meetkundige formules.”
(Lkr wiskunde, lager onderwijs)

“Leerlingen blijven grote moeite hebben in het omzetten van eenheden.”
(Lkr fysica, 4ASO)

“Ik merk dat logisch redeneren niet vlot verloopt. Leerlingen weten niet welke stappen ze moeten zetten.”
(Lkr praktijkvak, deeltijds onderwijs)

“Mijn divers leerlingpubliek handelt in een heel erg verschillend tempo.”
(Lkr PAV, 2BVL)