Professionele ontwikkeling kan zowel formeel als informeel en zie je in verschillende vormen opduiken. Onderzoek toont aan dat formele professionaliseringsinitiatieven niet altijd doel raken, vele leraren hebben het jammer genoeg zelf al ondervonden.

Hierin verschilt Lesson Study met andere professionaliseringsinitiatieven.

Lesson Study blijkt zowel uit onderzoek als uit onze ervaring een effectieve én duurzame professionaliseringsmethodiek.

Lesson Study bevat de meeste aspecten van goede leerkrachtenprofessionalisering. Tot deze conclusie komen we wanneer we het onderzoek van Merchie, Tuytens, Devos & Vanderlinden (2016) m.b.t. Lesson Study checken:

 • leren leerling centraal
 • didactiek en pedagogische vaardigheden
 • motiverend door aansluiting bij interesse en praktijk leraren
 • autonoom en zelf-regulerend via duidelijk gestelde doelen
 • collectief leren
 • betekenisvolle context
 • onderzoekend leren
 • duur van het Lesson Study-traject
 • externe partner-in-leren

 

Lesson Study is wereldwijd één van de sterkst groeiende strategieën om onderwijs(kwaliteit) te verbeteren (Goei, Verhoef, Coenders, de Vries, van Vugt, 2015).

Goei et al. (2015) zien – net als wij – grote gelijkenissen tussen een Lesson Study-team en een professionele leergemeenschap:

 • deelname aan professionele dialoog
 • elkaars lessen bezoeken om feedback te geven
 • samenwerken
 • visie en missie delen en ontwikkelen
 • focussen op leren van leerlingen en de verantwoordelijkheid voor leerlingsucces