In het landschap van Lesson Study vinden we vele varianten terug die ontstaan zijn vanuit een bepaalde nood of behoefte. Lesson Study Vlaanderen kiest er heel bewust voor om zo dicht mogelijk bij het originele concept te blijven, omwille van de significante onderzoeksresultaten. Tegelijk staan we voldoende in het veld om ons bewust te zijn van wat leeft en waar de behoeften van scholen en teams liggen. Een van de belemmerende factoren is vaak tijd. Daarom ontwikkelde Lesson Study Vlaanderen 2 alternatieve manieren om met de voorbereidende fase van LS aan de slag te gaan:

 

Met LS-ESCAPE ROOM doorlopen we aaneensluitend de eerste fasen van de LS-cyclus. Kenmerkend voor deze vorm is dat we spelelementen aanwenden om de nodige doelen te bereiken. In Lesson Study is teamgevoel en een veilige omgeving essentieel. Deze twee basisvoorwaarden voor een geslaagde LS-cyclus worden in deze werkvorm extra benadrukt.

Duur: nog te bepalen

 

Deze optie is er eentje om letterlijk en figuurlijk je vingers van af te likken en misschien ook wel eentje voor de èchte durvers!

We kiezen voor een overnachting op verplaatsing. We zoeken – in samenspraak met de opdrachtgever – naar een leuke locatie waar we als LS-team ook zeer goed kunnen werken. Met een LS-bivak nemen we de tijd om de LS-cyclus t.e.m. het lesontwerp af te ronden. De begeleiders gaan met het LS-team intensief aan de slag. Naar huis gaan we pas wanneer we het lesontwerp in de tas zitten hebben. Tussen het werk door is er tijd en ruimte voor groepsbindende activiteiten en een beetje ontspanning.

Duur: nog te bepalen