Om met de methodiek kennis te maken, kan een LS-team ervoor kiezen om kleiner te beginnen. We vertrekken vanuit een bestaande les en korten op die manier de eerste stappen wat in. We destilleren uit deze les een “onderzoeksvraag”. De vervolgstappen worden tot en met de bijsturing van de oorspronkelijke les gevolgd. (We kiezen dus in dit menu voor 1 geobserveerde les.) De andere leraren proberen de bijgestuurde les uit in hun eigen klas, waarbij ze zelf kunnen opteren of die wordt geobserveerd door de collega’s van het LS-team. Deze ervaring én eventuele observatie (moedigen we wel aan) worden meegenomen in de nabespreking. De resultaten worden gedeeld met het team.

Duur: ½ Large