Met Lesson Study beogen we een meer professionele en lerende cultuur in je school. Lesson Study heeft alle kenmerken van een professionele leergemeenschap. Een professionele leergemeenschap installeer je niet in één dag en bekom je niet door één LS-cyclus te doorlopen. Het is wel een krachtige stap in een cultuuromzwaai. Om deze omzwaai te bestendigen is een procesbegeleider een must. De procesbegeleider vervult de rol van kritische vriend, accelerator of rem, mediator, luisterend oor en facilitator.  Deze rol wordt in eerste instantie opgenomen door de begeleider van Lesson Study Vlaanderen. Uiteraard kan deze rol ook door iemand uit het lerarenteam opgenomen worden.

De procesbegeleider moet niet enkel beschikken over een aantal tools waarmee zij/hij het proces ondersteunt. Er zijn in het LS-proces ook specifieke coachingtechnieken en gespreksvaardigheden nodig.

De opleiding LS-coach speelt hier op in.

Meer info binnenkort.

Duur: nog te bepalen