Met de medium kies je ook voor het oorspronkelijke sterke concept. Je gaat met het LS-team aan de slag. Het team doorloopt alle stappen van de LS-cyclus. Vanuit leerlinggedrag kiest het team 1 “onderzoeksvraag” die ze nadien vertalen in 1 lesontwerp.

In de uitvoering ervan obseert het team het leerlinggedrag, de uitvoering ervan wordt besproken én bijgestuurd.

De bijgestuurde les wordt in een andere klas gegeven. Alle stappen worden een tweede maal doorlopen.

Nadien volgt een reflectie en worden de “opbrengsten” met het team gedeeld. Je haalt m.b.t. de leerling, de leerkracht én het team relevante informatie op. Informatie waarmee ook het voltallige lerarenteam gebaat is.

Duur: +/- 20u.