Lesson Study is een effectieve oplossing.
Het is een professionaliseringsmethodiek waarbij de klemtoon ligt op het leren van de leerlingen.
Leerkrachten gaan als team aan de slag, brengen een leer-“probleem” in kaart, de onderzoekende houding levert inzichten op en ze ontwerpen samen een les die een antwoord biedt.
De gegeven les wordt door collega’s geobserveerd op het (leer)effect bij de leerlingen.
Op de les wordt gereflecteerd, de les wordt aangepast en in een parallelle klas opnieuw gegeven.
De uiteindelijke reflectie levert inzichten op, die gedeeld worden met het voltallige lerarenkorps.

Focus 1: Thema

Focus 2: Leerling

Focus 3: Lesplan

Focus 4: Uitvoering

Focus 5: Herontwerp

Focus 6: Reflectie