De herontworpen les wordt in een andere klasgroep uitgetest. Het stappenplan uit sessie 4 wordt bewust herhaald in deze sessie. Ook de nabespreking van het herontwerp is voor het lerarenteam van cruciaal belang.