De ontworpen les wordt door 1 leerkracht gegeven. De andere leerkrachten observeren 1 welbepaalde leerling en registreren nauwgezet zijn/haar waarneembare gedrag. Na de les wordt de leerling bevraagd. Zowel de observaties als de interviews komen in de nabespreking aan bod. Deze nabespreking mondt uit in een bijsturing en dus herontwerp van de les.