In deze uitgebreide sessie werken we uitermate grondig een lesontwerp uit. Het lesontwerp wordt evidence informed vormgegeven. Het lesontwerp resulteert in een lesplan met timing, doelen, werkvormen, differentiaties, etc. De ontworpen methodiek ondersteunt de klasgroep (in instructie, in niveau, in werkvorm…)