Na een korte verkenning van een Lesson Study traject peilen we naar mogelijke thema’s voor een Lesson Study. Welke professionele vragen zijn er in het team aanwezig? Welke bekommernis wordt door het team gedragen? Uiteindelijk legt het team het thema vast en formuleert het team mogelijke leervragen. De leervragen worden steeds vanuit het oogpunt van de leerling geformuleerd. Afsluiten doen we met het opstellen van een teamcharter.