Welkom op de website van Lessonstudy Vlaanderen.

Lesson study is ontstaan in Japan rond 1900 en verspreidt zich nu sinds een jaar of 15 wereldwijd. De originele, Japanse vorm van Lesson Study legt de nadruk op het probleemoplossen in de onderzoeksles. Buiten Japan wordt Lesson Study eerder toegepast in het samen ontwerpen van lessen en vooral ook om het lesgeven te verbeteren.

Leraren zijn professionals; met specialistische kennis dragen ze actief bij aan een (leer)gemeenschap die het vak voortdurend ontwikkelt. Hoe kan een professionele leergemeenschap zichzelf versterken?

Lesson Study is een krachtige methodiek van interne professionalisering voor het versterken van de lessen. Leraren ontwerpen samen een les waarbij het leren van de leerling centraal staat en voeren die onderzoeksles uit. Wat zijn de voordelen en belemmeringen voor deze – internationaal gezien – snelst stijgende vorm van lerarenprofessionalisering? Ervaar in een setting zelf deze krachtige, cyclische methodiek.


Conferentie Lesson Study NL | 29 NOV 2023

In 2023 bundelen Lesson Study NL en Lesson Study Vlaanderen de krachten voor de Lesson Study-conferentie. Die staat in het teken van het goede gesprek tussen leraren, leerlingen en begeleiders. Een goede gespreksvoering is van cruciaal belang. De sprekers op de conferentie gaan in op wat we kunnen leren van die gesprekken en hoe we die zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.

Er is een gevarieerd aanbod van presentaties en workshops met actuele praktijkervaringen en onderzoek uit Nederland en Vlaanderen.

De conferentie vindt terzelfdertijd plaats met de wereldwijde, internationale Lesson Study-conferentie, georganiseerd door WALS, www.walsnet.org/2023/. Deze conferentie is een 3-daagse. De deelname aan de LSNL conferentie (enkel woensdag) biedt op die dag toegang tot alle sessies georganiseerd door de WALS-confentie.

Voertaal: Nederlands (WALS sessies zijn Engelstalig)

Programma 

08:15 – 08:30 Ontvangst

08:30 – 09:30 Keynote: ‘Teacher Learning through talk in Lesson Studies’
Sui Lin Goei (Windesheim), Jia Jia Li (VU Amsterdam) en Iris Uffen (RUG)

09:35 – 11:05 Spotlight session (English): In this session four contributions are selected to provide an insight about Dutch/Flemish Lesson
Study practices and research
André Swart (Windesheim; ROC Twente), Paul Alstein (Freudenthal Institute), Iris Willems (Antwerp School of Education) and Dédé de Haan (Utrecht University)

11:05 – 11:30 Pauze

11:30 – 13:00 Keynote: ‘Succes met Lesson Study via diepgaande dialogen’
Carien Bakker (RUG)

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 Keuzeworkshop

1. Lesson Study integreren op hoger onderwijs: voorbeelden en ervaringen uit de lerarenopleiding en uit businessopleidingen. In deze Vlaams/Nederlandse bijdrage gaan de workshopverzorgers dieper in op de vraag wat Lesson Study kan inhouden in het hoger onderwijs. Zij bieden daarbij een lokaal perspectief, vanuit Nederland en Vlaanderen.
2. Lesson Study – kampioen: wat evolueert na 6 cycli? Een lerarenteam leerde 5 jaar terug Lesson Study kennen. Ondertussen zijn ze 6 cycli verder. Welke evolutie op verschillende aspecten van Lesson Study is zichtbaar? Een dialoog met dit team in combinatie met een workshop ‘Gerichtheid in LS’.
3. Speeddate over Lesson Study – verschillende perspectieven. Hoe organiseer je Lesson Study in je school? Waar vind je enthousiaste collega’s? Wat is er nodig om echt samen te leren over het leren van leerlingen of studenten? Vanuit vier verschillende perspectieven staan we met jullie stil bij deze vragen. Je kunt in kleine groepjes in gesprek met ervaringsdeskundigen.
4. Studenten -leraren in opleiding- aan het woord. Deze bijdrage wordt verzorgd door leraren in opleiding die participeren in een Lesson Study team: wat zijn hun ervaringen, verworven inzichten en vaardigheden?
5. Gedrag is een vak. Sinds 2021 voert het Windesheim lectoraat Betekenisvolle en inclusieve leeromgevingen drie onderzoeksprojecten uit waarbij onderzocht wordt op welke wijze Lesson Study ingezet kan worden bij gedrag- en klassenmanagementvraagstukken.

15:30 – 16:00 Pauze

16:00 – 17:00 Keynote: ‘Lesson Study is The Engine for the Dialogue between Teachers!’
Claudia Mewald (University College of Teacher Education in Lower Austria)

17:00 Afsluiting

WALS 2023

De LSNL conferentie 2023 maakt onderdeel uit van de World Association Lesson Study.
www.walsnet.org/2023/
27 t/m 29 november, Zwolle

Locatie en tijd 

  • Theater Buitensoos te Zwolle
  • 8.30 – 17.00

theaterbuitensoos.nl/

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven Mannens (Lesson Study Vlaanderen) of Gonny Schellings (Eindhoven University of Technology).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.